sla menu over

De Kerstpakkettenactie 2015, die de diaconie van de PGS uitvoert samen met de Evangeliegemeente en de RK parochie, is weer achter de rug. Door gezamenlijke inspanning hebben wij op 280 adressen in Soest een pakket kunnen bezorgen, veel meer dan vorig jaar. Liefst 60 bezorgers hebben meegewerkt. Velen hebben hun gift in de Kerstpot gedaan (ook na de concerten van Apollo mochten wij een volle kerstpot aantreffen!) en ook velen hebben giraal geld overgemaakt. Dit laatste kan overigens ook nu nog wel (zie onder). Voor de diaconie resteert trouwens sowieso een stevig bedrag om bij te passen. Dank aan alle donateurs, aan de rijders, aan de jongelui van de Evangeliegemeente die alles ingepakt hebben, aan diverse bedrijven in Soest die belangeloos zaken voor het pakket ter beschikking stelden en aan de 10-koppige commissie die al vanaf september in de weer was.

Bankrekening Diaconie: NL90RABO0304725390 t.n.v college van diakenen, Soest.