sla menu over
logo PGS
De Protestantse Gemeente Soest(PGS) is onderweg naar één gemeente: van vier wijkgemeenten naar één PGS. De Algemene Kerkenraad(AK) nam het voorlopig besluit dat De Oude Kerk en de Emmakerk de twee vierplekken worden voor alle leden. De Open Hof en de Wilhelminakerk krijgen een andere bestemming, de Johanneskerk blijft een Hervormde Wijkgemeente van bijzondere aard. Woensdag 22 juni zijn alle leden geïnformeerd tijdens een bijeenkomst.

Dit veranderingsproces gaat zowel over de structuur en organisatie van de kerk als de vormgeving van het vieren, omzien, leren en ontmoeten. De PGS koos voor dit scenario met de Emmakerk omdat dit financieel het aantrekkelijkste is en er daardoor ruimte is om nieuw beleid te ontwikkelen. Voorzitter Klaas de Waard legt uit: “De Protestantse Kerk wil een ander soort kerk zijn in de toekomst. Een kerk die verbreedt, verdiept en verbindt. Dat uit zich in onze aandachtsgebieden ‘naar elkaar toegroeien’, ‘pionieren’ en ‘jeugd’.”

Kennen en horen

In de zomerperiode zijn er kerkdiensten zoals gebruikelijk. In de week van 12 september zijn er gemeenteavonden in iedere wijk. Op die avonden worden leden van de PGS door de AK gekend en gehoord over het voorlopig besluit volgens de kerkordelijke procedures. In oktober neemt de PGS een definitief besluit over de vierplekken. Daarna is er een overgangsperiode waarin de PGS toewerkt naar haar nieuwe structuur.

De PGS

De PGS weet zich geroepen de liefde van God in Soest gestalte te geven. Zij wil een plek van ontmoeten en verbinden zijn. De PGS gelooft dat God zich laat vinden in mensen en hun levensverhalen. Onder de PGS vallen De Oude Kerk, Wilhelminakerk, De Open Hof, Emmakerk en Johanneskerk.
Voor informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de website van Geloven In Soest U verlaat de website van De Open Hof